Zatvaranje svih elektrana na lignit u Grčkoj

, Vesti

Dve godine nakon što je premijer najavio zatvaranje svih pogona na lignit u Grčkoj, Ministarstvo za razvoj i investicije dalo je na konsultacije nacrt zakona o tranziciji fer razvoja.

Predlog zakona utire put za radikalnu promenu modela rasta kako u Zapadnoj Makedoniji, severnoj Grčkoj, tako i u Megalopoliju na Peloponezu koji su više od pola veka bili povezani sa proizvodnjom električne energije za Javnu elektroprivredu korišćenjem lignita, ili mrki ugalj, kao gorivo.

Ovaj nacrt zakona omogućava PPC -u da nastavi svoju rudarsku aktivnost u oblastima koje će preneti na državu na neodređen period. Ova odredba na stranu, koja ostavlja rupu u radu jedinica za sagorevanje lignita posle 2023. godine, predlog zakona sledi obrazac zakona uvedenih uoči Olimpijskih igara 2004. u Atini. Stoga nudi podsticaje koji će ove dve oblasti pretvoriti u glavne atrakcije za interesovanje investitora pod privilegovanim uslovima.

Osnovni cilj je da se Zapadnoj Makedoniji i Megalopoliju daju još brži rast od ostatka zemlje

To je podržano odredbom o prelasku praćenja modela rasta regiona sa Ministarstva energetike na razvoj i investicije, prema zakonu.

Izvor: ekathimerini.com