Zeleno svetlo za novi blok slovenačke NE Krško

, Vesti

Slovenačko ministarstvo za infrastrukturu izdalo je energetsku dozvolu za izgradnju drugog bloka u Kršku, jedinoj slovenačkoj nuklearnoj elektrani. Ovaj korak omogućava započinjanje procedure za izdavanje dozvola. Iako brojni detalji projekta još nisu jasni, ministar infrastrukture Jernej Vrtovec rekao je da plan predviđa izgradnju jedinice snage 1,1 GW, sa procenjenom proizvodnjom od 9.000 GW električne energije godišnje i životnim vekom od 60 godina.

Projektom će upravljati državna kompanija Gen Energija, čiji je direktor Martin Novšak nagovestio da bi izdavanje dozvola moglo u optimističnom scenariju potrajati pet godina, a izgradnja još pet godina.

Precizna lokacija nuklearne elektrane još nije određena, ali je široko uverenje da će se nova jedinica nalaziti pored postojeće jedinice u Krškom, nizvodno ili uzvodno uz reku Savu.

Prema rečima Vrtoveca, za sada je najbolja i najsigurnija tehnologija reaktora sa vodenim pritiskom, koja se i trenutno koristi u NE Krško, a koja će se koristiti i u novom postrojenju. U razvoju su nove generacije nuklearnih reaktora, uključujući male modularne reaktore, ali tehnologija još nije izašla na tržište. Investicija bi se finansirala kombinacijom vlastitih izvora, potencijalno uz pomoć su-investitora, pa čak i sredstvima EU, navodi Novšak.

Postojeće slovenačko nuklearno postrojenje, pokrenuto 1983. godine, ima dozvolu za rad do 2023. godine, ali već je zatraženo produženje od 20 godina i ono je predmet različitih postupaka evaluacije.

Postoji međustranačka politička podrška nuklearnoj energiji, koja je takođe široko prihvaćena u javnosti, ali u prošlosti je nekoliko puta nagovešteno, nedavno i od predsednika države Boruta Pahora, da će se održati referendum, s obzirom na obim i troškove projekta.

Ministar Vrtovec rekao je da nema žurbe ali ako narod želi referendum „ja ne vidim ozbiljan problem zašto narod ne bi trebalo da izrazi svoje mišljenje“. Sudeći po dobrom iskustvu sa prvom elektranom, Vrtovec očekuje da će ljudi podržati projekat.

Što se tiče raspoloženja u susednim zemljama – Austrija je odlučni protivnik nuklearne energije i više puta je izrazila zabrinutost zbog Krška s obzirom na to da se nalazi u seizmički aktivnom području. Vrtovec je rekao da su njihovi stavovi jasni, ali „svaka država osigurava svoj energetski miks”.

S obzirom na to da Slovenija planira da napusti ugalj do 2033. godine, on ne zamišlja da bi država mogla osigurati energetsku nezavisnost samo sa alternativnim izvorima energije, bez nuklearne energije.

Energetska dozvola dolazi samo nedelju dana nakon što je nuklearna energija ugrađena kao dugoročna energetska opcija u nacionalnu klimatsku strategiju do 2050. godine.

Izvor: euroactiv.com

 

error: Content is protected !!