Kompanije sa Zapadnog Balkana zaostaju u „ekološkim“ investicijama

, Vesti

Kompanije na Zapadnom Balkanu i dalje zaostaju u primeni „zelenih“ ideja u svom poslovanju, iako one mogu da im pomognu i u pospešivanju profitabilnosti, mogućnosti za izvoz i održivosti, pokazuje istraživanje preduzeća koje su sproveli Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetska banka.

Direktor Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan Alesandro Bragonci rekao je da je uključivanje privatnog sektora od suštinskog značaja za povećanje zelenih investicija.

„Iako deset odsto firmi prijavljuje gubitke od ekstremnih vremenskih prilika, samo 21 odsto kompanija ulaže u energetsku efikasnost, dok 59 odsto smatra da takvo ulaganje nije prioritet“, dodao je Bragonci koji je prisustvovao Sajmu zelenih ideja, projekata i inovacija u Paviljonu Cvijeta Zuzurić na Kalemegdanu.

Sajam je inače održav povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine.

Prema Bragoncijevim rečima, Evropska investiciona banka (EIB) prošle godine je uložila 36 milijardi evra u zaštitu životne sredine.

Kompanije treba da unaprede svoje strateške ciljeve u vezi sa životnom sredinom, povećaju uključenost menadžmenta i pristup finansijama.

„Prošla 2022. godina je bila naša rekordna godina u smislu ulaganja u ove sektore gde su ukupne investicije iznosile 36 milijardi evra. To je predstavljalo 58 odsto ukupnog našeg investicionog portfelja„, rekao je Bragonci.

„Projekat ’EU za Zelenu agendu u Srbiji’ koji podržavamo zajedno sa UNDP-om i drugim partnerima u Srbiji je svakako pravi put napred kada je u pitanju podrška zelenim inovacijama i energetskoj tranziciji privreda u regionu“, dodao je Bragonzi.

On podseća da je EIB Srbiji obezbedila podršku u napretku u poglavljima 14. koje se odnosi na energetiku, i poglavlju 31 koje se odnosi na klimatske promene i zaštitu životne sredine, u procesu evrointegracija.

„Organizovanjem ovog Sajma želeli smo da na jednom mestu okupimo sve inovatore koji uz podršku donatora, UNDP-a i naših partnera aktivno doprinose zelenoj transformaciji Srbije, kako bismo inspirisali druge da krenu istim putem“, rekao je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

On dodaje da su ta rešenja zaživela u praksi, kao i da već pozitivno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

„Takođe, ove kompanije i njihovi proizvodi postaju konkurentniji na izvoznim tržištima, čime doprinose održivom privrednom rastu i otvaranju novih, zelenih radnih mesta“, dodao je Beriš.

Na Sajmu je učestvovalo više od 40 autora i autorki zelenih rešenja iz privatnog i javnog sektora, organizacija civilnog društva, istraživačkih institucija i lokalnih samouprava.

Oni se bave smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), prelaskom na obnovljive izvore energije, upotrebi otpada za dobijanje novih proizvoda, poboljšanjem kvaliteta vazduha, kao i očuvanjem biodiverziteta.

 

Izvor: Nova Ekonomija

error: Content is protected !!