Međunarodne i organizacije iz Srbije protestovale u Londonu tokom skupštine akcionara Rio Tinta

, Vesti

Protiv projekta rudnika u Jadru nastupila je koalicija domaćih i međunarodnih organizacija koju koordinira London Mining Network, mreža nevladinih organizacija koje se bore protiv negativnih uticaja londonskih kompanija.

Građani solidarni sa lokalnom zajednicom koja se protivi izgradnji rudnika u dolini Jadra su se 6. aprila protestno okupili u Londonu ispred zgrade u kojoj se održavala godišnja skupština akcionara kompanije Rio Tinto. Aktivisti su se projektu Jadar usprotivili u okviru kampanje „Rio Tinto protiv Ljudi, Klime i Prirode“ i aktuelne Nedelje akcije, koje uključuju i javno svedočenje i intervenciju na skupštini akcionara.

Javnost o tome obaveštavaju predstavnici srpsko-britanske građanske inicijative Earth Thrive, koja je kao članica mreže London Mining Network učestvovala u današnjem protestu zajedno sa domaćom organizacijom Marš sa Drine. Oni pojašnjavaju da ove godine Nedelja akcije okuplja grupe i aktiviste iz Arizone, Madagaskara i Srbije.

„Zajedno smo poslali jasnu poruku investitorima Rio Tinta: ako preduzeće nastavi da insistira sa sprovođenjem zvanično zaustavljenog projekta, to će samo pojačati otpor i nestabilnost u regionu i zemlji, što sa sobom donosi značajne finansijske i društvene rizike za već upitnu reputaciju preduzeća, kao i za državu Srbiju“, poručuju u pratećem saopštenju iz Earth Thrivea.

Aktivisti planiraju da učesnicima skupštine predstave preko pola miliona potpisa ljudi koji su potpisali domaću peticiju na platformi Kreni-Promeni i evropsku na platformi WeMove Europe.

„Mi ćemo preneti odlučnu poruku ljudi iz Srbije: Rio Tinto nije dobrošao. Da citiram jednu mudru ženu iz Jadra: ‘Neko će se obogatiti od toga, ali mi sigurno nećemo, mi znamo šta je rudarenje’” poručila je sa lica mesta Sofija Stefanović.

Zoe Lujić iz Earth Thrivea, koja učestvuje u akciji u Londonu, objašnjava naslov kampanje:

„Projekat se predstavlja kao deo ‘ublažavanja’ efekata klimatskih promena. Zapravo rudnik, postrojenja za preradu rude i jalovišta bi doprineli uništavanju biološke raznolikosti, što je jedno od glavnih uzroka klimatskih promena, i uz to bi izazvali velike emisije gasova staklene bašte. Ovo je u direktnoj suprotnosti sa naporima smanjenja i ublažavanja efekata klimatske katastrofe. Za ovu katastrofu su najodgovornije baš ekstraktivne industrije”.

Iz Earth Thrivea naglašavaju da Carbon Majors databaza smešta Rio Tinto na 34. mesto kompanija na listi emitera sa ukupnim doprinosom od 0,41% antropogenih emisija od početka industrijalizacije do 2010, dok ova kompanija u skorijem periodu od 1988-2015 učestvuje sa 0,75% svih globalnih emisija gasova staklene bašte.

„Sam projekat bi izazvao nove značajne emisije gasova staklene bašte uz uništenje lokalnih šuma i staništa. Pored toga bi direktno doprineo ulasku miliona novih vozila na puteve, pre svega u bogatim zemljama. Ovo nije pravedna klimatska akcija kakva je potrebna ljudima i planeti“, naglašavaju aktivisti.

Earth Thrive je u septembru 2021. zajedno sa partnerima podnela žalbu Sekretarijatu Bernske konvencije o kršenju konvencije do koga bi moglo doći ako bi se pristupilo izgradnji rudnika i pratećih objekata. Žalba citira egzistenciju preko 60 biljnih i životinjskih vrsta koje žive u regionu, a koje Konvencija šiti, podsećaju u saopštenju iz ove organizacije. Još veći je broj vrsta zaštićenih domaćim zakonima. Zato što je projekat navodno zaustavljen, Biro Konvencije je žalbu stavio u pripravnost i dalji monitoring.

„Zahvaljujući tom procesu monitoringa je javnost u martu 2023, iz izveštaja Ministarstva za zaštitu životne sredine republike Srbije, imala prilike da sazna da je kompanija Rio Sava podnela žalbe na Odluke o ukidanju projekta, i da je otvoren predmet pred Upravnim sudom. Vlast u Srbiji i preduzeće o ovome nisu obavestile zainteresovanu javnost, dalje izazivajući sumnju u transparentnost projekta. Podsećamo da već postoje dokazi o nastavku lobiranja na EU nivou i u razgovoru sa srpskim zvaničnicima. Ono što je sada sasvim jasno jeste da na projekat nije ‚stavljena tačka‘, kako je to bilo prikazano javnosti“, konstatuje se u saopštenju organizacije Earth Thrive.

Bojana Novaković iz organizacije Marš sa Drine navodi da u vezi sa projektom postoje i druge pravne sumnje:

„Cepanje ključnih delova projekta nije u skladu sa EU Direktivom o proceni uticaja na životnu sredinu. Ovim deljenjem postaje i teže javnosti da razume šta bi se dogodilo u samom predelu. Ima tu drugih pravnih neregularnosti u ranijem delu procesa, uključujući reklasifikaciju poljoprivrednog zemljišta u građevinsko pre nego što su izdate građevinske dozvole. Izuzetno smo zabrinuti i razmatramo pravni osnov za dalje korake“.

Earth Thrive, Marš sa Drine i London Mining Network su ovim povodom pozvale javnost da potpišu kojim se od najvećih investitora traži da zaustave projekat Jadar i time uzmu učešće u međunarodnoj kampanji solidarnosti sa zajednicama izloženim negativnim uticajima ove korporacije.

 

Izvor: Masina

error: Content is protected !!