Proba sortiranja rude mane kompanije Global Lithium Resources donosi povećanje kvaliteta litijuma za 90 posto

, Vesti

Global Lithium Resources (GL1) je završio prvu fazu ispitivanja sortiranja rude na svom litijumskom projektu Manna, 100 kilometara istočno od Kalgurlija u Zapadnoj Australiji.

U Steinert test postrojenju u Pertu, GL1 je testirao uzorke koji su pokazali povećanje od 90 procenata u litijum oksidu i 93 procenata smanjenje gvožđe oksida iz mešanog uzorka otpada i pegmatita.

Kompanija je namerno povećala količinu otpadnog kamena sakupljenog iz svog projekta Manna koristeći dijamantsko jezgro bušenje za testiranje uzoraka pod dokazom rada na testiranju koncepta.

GL1 je koristio uzorak sa sadržajem litijum oksida od 0,88 procenata i 6,3 procenata gvožđe oksida, što je smanjilo količinu gvožđa na 0,4 procenata, što je u skladu sa željenim nivoima gvožđa ispod jednog procenta.

Kada su čestice manje veličine kombinovane sa prihvaćenom rudom nakon sortiranja, koncentracija litijuma je ostala visoka na 1,47 odsto. Ukupan proces postigao je stopu oporavka litijuma od 94 procenta. Međutim, sadržaj gvožđa se neznatno povećao na dva procenta.

Program sortiranja rude čini deo šireg obima Globalnog posla u Manni i unapređuje napredak kompanije ka završetku definitivne studije izvodljivosti (DFS) do decembra 2023.

Projekat Manna litijum ima jasnu prednost u tome što ima veliku vizuelnu kontrolu između rude, koja je pretežno bele boje, i okolnih otpadnih stena koje izgledaju tamno sive do crne“, rekao je direktor projekta GL1 Toni Chamberlain.

„Inicijalni rezultati sortiranja rude pokazali su da je tehnologija savršeno prikladna za Mannu, sa ovom impresivnom nadogradnjom u tehnologiji sortiranja rude sa sadržajem litijuma će na kraju obezbediti veću operativnu fleksibilnost u rudarskim operacijama i povećati nivo glave u mlinu.“

GL1 je primetio da su rezultati iz njegovog početnog testiranja sortiranja rude otkrili da bi se „značajno poboljšanje“ dostupnog litijuma moglo postići uključivanjem uspešnog procesa sortiranja rude u tabelu toka Manna.

Kompanija ima za cilj da izvrši više ispitivanja koristeći veće masovne uzorke kako bi dodatno optimizovala svoje parametre sortiranja rude i dobila oporavak litijuma iz četiri ciljana domena rude u okviru svojih mineralnih resursa.

error: Content is protected !!